Samen uw Makelaar

| GEKTE OP WONINGMARKT? |

Als professional op de markt volgt SAMEN uw Makelaar de woningmarkt natuurlijk op de voet. We lezen de rapporten van vooraanstaande economen, zien de verwachtingen van de grootbanken, maar hebben natuurlijk de beste peilstok middels onze eigen -dagdagelijkse – ervaringen.

En ja, er is iets aan de hand op de woningmarkt! Maar of we dat als “gek” willen kwalificeren?

| WANNEER IS IETS GEK? |

Het woordenboek omschrijft de term “gek” als volgt: “krankzinnig, idioot, waanzinnig , afwijkend en/of onverklaarbaar”.
Met deze uitleg in onze gedachte durven wij de huidige woningmarkt dan ook niet  “gek” te noemen. Er zijn immers heel veel factoren die ons het vertrouwen geven dat de woningmarkt op dit niveau zal blijven en wellicht zelfs nog verder zal doorgroeien.

Zo blijft er een enorm tekort aan koopwoningen, is de rente zeer laag (en daarvan is de bodem wellicht nog niet bereikt), en lijkt de economische crisis als gevolg van Corona vooralsnog geen invloed te hebben op de vraag naar woningen.
Als gevolg van deze factoren hebben de grootbanken hun prognoses voor 2021 dan ook heroverwogen en wordt er over het algemeen dan ook geen prijsdaling meer verwacht.

Naast deze genoemde factoren is er nog een andere belangrijke factor die de woningmarkt opstuwt: de combinatie van grote spaarsaldo’s bij particulieren en ondernemers in combinatie met een inmiddels bijna negatieve spaarrente!

Daardoor gaan particulieren en ondernemers, die zich normaal nooit op de vastgoedmarkt zouden hebben gemengd, op zoek naar alternatieven voor hun spaargeld! Met als gevolg dat ook zij gaan investeren in vastgoed voor de verhuur, of voor eigen gebruik. Deze groep nieuwe vastgoedinvesteerders zorgt daardoor voor verder oplopende verkoopprijzen van woningen, met name in de zogenaamde starterswoningen en appartementen. Zij zijn immers heel makkelijk in staat om direct en onvoorwaardelijk over te gaan tot aankoop van een woning als beleggingsobject. De vertragende en onzekere factor van een benodigde bankfinanciering speelt bij hen immers geen rol.

SAMEN uw Makelaar is dan ook gefundeerd positief over de ontwikkelingen op de  woningmarkt voor de komende periode! Door de vele factoren die van invloed zijn is deskundig advies en maatwerk wel een vereiste! Laat dat nu net ons vak zijn!!

Graag zijn wij u van dienst met een vrijblijvende waardebepaling en een weldoordacht advies omtrent uw woning.

| WELKOM SAMEN | MAATWERK | POSITIEF |