Samen uw Makelaar

| WONINGPRIJZEN GAAN DALEN?? |  HOEZO?|

 

Een aantal economen van een grootbank in Nederland heeft de knappe koppen bij elkaar gestoken en komen met de volgende conclusie: de woningprijzen in Nederland gaan in 2021 dalen. Ze kunnen niet aangeven of dit gaat kloppen, en al helemaal niet met welk percentage deze daling zal plaatsvinden naar verwachting.

 

En of deze economen gelijk zullen hebben?

Wie ben ik, Bianca Bastings van SAMEN uw Makelaar, om deze hooggeleerden tegen te spreken. Misschien hebben ze gelijk, misschien ook niet. De tijd zal het leren.

 

Maar…..een mening heb ik wél!

 

Natuurlijk heeft de Corona-crisis een gevolg voor de vastgoedmarkt. Mensen en ondernemers stellen hun beslissingen immers een tijdje uit en zijn wat terughoudender met het uitgeven van geld. Maar verandert dat ook meteen de structurele situatie op de woningmarkt, waarbij er structureel een veel grotere vraag is dan aanbod? Met andere woorden; er is een structureel tekort aan woningen, in het algemeen. En meer specifiek; er is een nóg groter tekort aan leeftijdsbestendige woningen/appartementen waar vitale senioren graag willen wonen nadat ze hun ruime gezinswoning verkocht hebben.

 

In de leer van de economie heet dat “schaarste”. En schaarse goederen worden zeker niet goedkoper, maar meestal duurder.

 

Ik denk dat ik wel begrijp waarom banken roepen dat de woningprijzen gaan dalen. Dat komt, omdat de banken al wéten dat ze de hypotheekrente wat zullen laten oplopen, in verband met de risico-opslag die banken gaan hanteren. Deze kleine rentestijging zal volgens de banken dan leiden tot een mindere vraag op de woningmarkt en dus een kleine prijsdaling van de woningen.

 

Wie er gelijk heeft in deze is niet van belang, maar het is wel altijd goed om te begrijpen dat een verhaal altijd twee kanten heeft.

 

Voor een compleet advies rondom uw woning, de mogelijkheden voor verkoop en/of aankoop van een woning/appartement in het prachtige Heuvelland; bel ons,  SAMEN uw Makelaar!

 

| WELKOM SAMEN | BEL 0800-0089

 

Bianca Bastings

Gigi Kolditz